Onderwijs

Investeren in onderwijs = investeren in de toekomst
Elke schooldag telt Tongeren ongeveer 6.200 leerlingen in het lager en secundair onderwijs. Tongeren heeft dan ook een divers onderwijsaanbod. Van gemeentelijk onderwijs tot gemeenschapsonderwijs over vrij onderwijs tot volwassenenonderwijs.

 

Het stadsbestuur is de inrichtende macht voor het gemeentelijk onderwijs en biedt basisonderwijs aan in de dorpen van Tongeren.

 

Het gemeentelijk onderwijs is een neutrale onderwijsverstrekker en stad Tongeren onderschrijft de beginselverklaring neutraliteit van het OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten). Actief pluralisme vormt hiervan het kernbegrip.

 

Daarnaast neemt Tongeren zijn regierol op in het flankerend onderwijsbeleid (samenwerking met lokale actoren rond bv. stimuleren van kleuterparticipatie, gelijke onderwijskansen, inschrijvingsbeleid,...) voor alle scholen en alle onderwijsnetten in Tongeren.

 

Je vindt ons ook op www.facebook.com/onderwijs.tongeren

onderwijsaanbod

 inschrijven in Tongerse scholen

 begeleiding en ondersteuning

gelijke onderwijskansen

vormingsaanbod

interessante links

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley