Kinderopvang

 

IBO Kinderparadijs: buitenschoolse kinderopvang - flexibele opvang - zaterdagopvang

Mulkerstraat 1 - 3700 Tongeren

tel. 012 800 261 – 012 800 262

Neremstraat 33  - 3700 Nerem-Tongeren

tel. 012 800 264

Coördinator Marleen Matthijs

tel. 012 800 263 of 012 800 276

Meer info: klik hier

 

 

Vzw De Mereltjes: kinderopvang van 0 tot 12 jaar

kinderdagverblijf - Hasseltsesteenweg 16

Buitenschoolse opvang: Hasseltsesteenweg 16 - Muntstraat 14 - Molenstraat 29

Dienst voor onthaalouders: onthaalouders verspreid in het centrum van Tongeren en deelgemeenten van Tongeren

algemeen nummer: 012 23 70 26

kinderopvang@mereltjes.be

 

Kinderdagverblijf Juul: kinderopvang van 0 tot 3 jaar - zaterdagopvang

Hasseltsesteenweg 444 - tel. 012 21 91 81 - http://www.kinderopvang-juul.be/

contactpersoon: Geert Derwael - info@kinderopvang-juul.be

 

Villa Kakelbont: kinderopvang van 0-12 jaar - tweetalig NL-FR

Rutterweg 40 - tel. 012 39 27 00

contactpersoon: Judith Bosch - tel. 0468 26 99 44 - http://www.kinderopvangvillakakelbont.be/

De Welpjes: voorschoolse opvang van 0 tot 2,5 jaar
Bilzersteenweg 350 b1 - tel. 012 21 01 19

http://www.dewelpjes.be/

 

Voor informatie over kinderopvanginitiatieven kunt u terecht bij:

Stijn Vliegen

Secretariaat van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

De Schiervelstraat 17 b1 - 3700 Tongeren

Tel. 012 800 081- stijn.vliegen@stadtongeren.be

 

Als gemeentelijke adviesraad heeft het LOK volgende taken:

- het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele  bijsturing ervan

- het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het beleidsplan en waar nodig bijsturingen voorstellen

- het lokaal bestuur adviseren betreffende de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

 

Babysitters

Zoek je een babysit in Tongeren? Surf dan naar de website www.babysitters.be. Dit platform helpt u zoeken naar een babysitter bij u in de buurt.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley